הערכות שווי

הערכות שווי נדרשות למגוון רחב של צרכים, לרבות רכישה או מכירה של מניות, מיזוג, עסקאות עם בעלי עניין בחברות ציבוריות, צרכי מס, צרכים חשבונאיים ועוד.

צרכים אלה אינם מהווים חלק מהפעילות השוטפת של העסק ולכן דורשים ידע וניסיון רב.

הערכות שווי יסודיות, מפורטות ומקצועיות ינטרלו סיכונים אותם ניתן לצפות מראש ויאפשרו לך להיערך אליהם מבעוד מועד עוד לפני הכניסה להשקעה כספית.

חברתנו מתמחה בתחום של ביצוע הערכות שווי של חברות, שותפויות, פעילויות עסקיות, מניות, אופציות ונכסים פיננסיים אחרים (הלוואות, אג"ח, וכו') בכל השיטות והמתודולוגיות המקובלות, ונוכל לסייע לך בבחירת העסקה הנכונה ביותר עבורך.

השלבים אותם נבצע עבורך כדי להגיע לשווי הנכון יכללו בין היתר:

  • נקיים ישיבות עם בעלי המניות ורואי החשבון על מנת להגיע להערכה מיטבית.
  • נבצע ניתוח של הדוחות הכספיים לשנים קודמות.
  • ננתח את מאזני בוחן לשנה השוטפת.
  • נקיים ישיבות עם ההנהלה בנוגע לצפי והגידול לעתיד בנוגע למחזורי הפעילות תוך ניתוח סבירותם והתאמתם לאופי הפעילות.
  • נשים דגש על היבטים אישיים ומשפטיים בהתנהלות החברה.
  • נבצע את תחשיבי הערכת השווי על פי שתי שיטות: היוון תזרימי מזומנים עתידיים (DCF) ובשיטת מכפיל הרווח.
  • התוכנית תכלול ניתוחי רגישות אשר יתנו תמונה עסקית כוללת תוך התייחסות למספר תרחישים עסקיים.

למה דווקא מענקי מדינה?

חברה מובילה בתחום הטבות, מענקים ותמריצי מדינה הניתנים לעסקים בענפי המשק השונים, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה מול משרד הכלכלה.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הטבות ומענקי מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי רואה חשבון בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המכסימלית עבור הלקוח.