הטבות מס לבניית מגורים להשכרה

יזם המתכנן בניית מבנה בבנייה רוויה למגורים

 אשר יכיל לפחות 6 יחידות דיור שלפחות מחציתן ייעודו להשכרה יוכל ליהנות מהטבות מס הכוללות:

  • מס הכנסה מופחת של 11% לחברה ו- 20% ליחיד במקום 24% לחברה ו- 50% ליחיד).
  • הוצאות פחת מוכרות בשיעור 20% לשנה (במקום 4% לשנה).
  • מס על דיבידנד 20% בלבד (במקום 30%).
  • על פי החוק החדש "מס ריבוי דירות" של שר האוצר מר משה כחלון, דירות שאושרו ו/או יאושרו במסגרת חוק זה לא יכנסו במניין הדירות לצורך הטלת המס הנוסף (הן במסגרת חברה והן במסגרת פעילות כיחיד).

מה כולל הסיוע במסגרת התוכנית?

החוק לעידוד השקעות הון מהווה כשחקן המרכזי בישראל לעידוד השקעות הון, ע"י עידוד יזמים והשקעות הון, שיתרמו לצמיחת המשק הישראלי.

הזכאות להטבות המס הנ"ל, כרוכה בפניה מסודרת למשרד הכלכלה  המפרטת את מהות הפניה תיאור הבניין, וכמובן לוודא כי הבניין עומד בכל התנאים הדרושים בכדי להגדירו כ "בניין חדש להשכרה". אשר זכאי להטבות הללו.

קיימים מצבים מורכבים בהם נוכל לסייע לכם ליהנות מהטבות המס כגון:

  1. שותפות בין מספר יחידים (לעיתים יורשים) בקרקע עליה ייבנה הבניין.
  2. בעלות משותפת בין חברה/חברות ליחידים על קרקע עליה עתיד להיבנות המבנה.
  3. עסקאות קומבינציה בהן ניתן להגיע למצב בו או  שהיזם (בעל הקרקע) ייהנה מהטבות המס או שהקבלן המבצע ייהנה  מהטבות המס ובמקרים מסוימים שניהם גם יחד.
  4. בניית מגורים לסטודנטים.
  5. הטבות נוספות להשכרת דירות מרוהטות.

למה דווקא מענקי מדינה?

חברה מובילה בתחום הטבות, מענקים ותמריצי מדינה הניתנים לעסקים בענפי המשק השונים, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה מול משרד הכלכלה.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הטבות ומענקי מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי רואה חשבון בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המכסימלית עבור הלקוח.