תכנית של"ב – שער לשיווק בינלאומי

תוכנית של"ב מיועדת לעסקים המתחילים לשווק לחו"ל , לייצא שירותים / מוצרים

עסקים בעלי היקף יצוא נמוך המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק ולחדור לשווקים הבינלאומיים ובכך להגדיל את היקף המכירות .

ניתן סיוע למשך 24 חודשים באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי.

שיעור הסיוע עד 50% מההוצאות בסכום כולל של עד 400 אלף ₪ לשוק היעד. (סך הסיוע המרבי 200 אלף ₪).

עיקרי תנאי הסף להגשת בקשה:

  • היקף הייצוא השנתי של העסק עד 250,000 דולר.
  • מחזור מכירות בשנה הקלנדרית שקדמה, לא קטן מ-500,000 ₪ ולא גדול מ-50,000,000 ₪ או לחילופין  גיוס הון של 2,000,000 ₪.
  • תנאי הסף המלאים מפורטים בהוראות המנכ"ל.

מה כולל הסיוע במסגרת התוכנית?

סיוע כספי לפיתוח מערכי שיווק בשוק היעד ובכללם:
ייעוץ והקמת מערכי שיווק
התמחות בשוק יעד
 פרסום ושיווק מקוון
תערוכות הדגמות והתאמות בשוק היעד
טיסות
תקינה
ייעוץ משפטי וביטוח

שיעור הסיוע?

השתתפות במימון הוצאות שיווקיות של עד 50% מסך תכנית הפעולה המאושרת (אלא אם כן צוין אחרת) ובסכום כולל של עד 200 אלף ₪ למשך שנתיים.

למה דווקא מענקי מדינה?

חברה מובילה בתחום הטבות, מענקים ותמריצי מדינה הניתנים לעסקים בענפי המשק השונים, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה מול משרד הכלכלה.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הטבות ומענקי מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי רואה חשבון בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המכסימלית עבור הלקוח.