מפעלים מאושרים

מיהו מפעל מאושר הזכאי למענקי השקעה?

 • מפעל מאושר הוא מפעל תעשייתי – כהגדרתו בסעיף 51 לחוק
 • עמידה בתנאי "מפעל בר תחרות" לפי סעיף 18א(ב) לחוק, מחייב יצוא של 25% לפחות ממכירותיו
 • המפעל נמצא באזור פיתוח א' – סעיף 18ב' לחוק

מהו שיעור המענק?

המענק יינתן למפעל שהוגדר "מפעל מאושר" אך ורק עבור השקעות במכונות וציוד יצרני.  שיעור המענק יהיה 20% מהיקף ההשקעות.
הקלה למפעלים באזור הנגב, שדרות, יישובי עוטף עזה (עד 7 ק"מ) ובצפון ביישובים באשכול פריפריאלי 1-4  – שיעור מענק של עד 30% (תוספת של עד 10%, לשיקול דעת המנהלה ורק לבקשות שאושרו החל מיום 1.1.2017).
מבנים – אם הם חלק מהתוכנית, ההשקעה בהם לא תהיה למעלה מ 50% מהיקף הבקשה – בפרקטיקה לא נותנים לבנייה (שיקולי תקציב והעדפת מתן סיוע להגדלת גורמי ייצור במשק ולא לנדל"ן).

האם כל מי שעומד בתנאי הסף ומשקיע במכונות וציוד יקבל תווית "מפעל מאושר"?

 1. יש להגיש בקשה לרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה בהתאם להנחיות (הגשה מקוונת).
 2. הבקשה נבחנת על פי אמות מידה/קריטריונים שנקבעו ומקבלת ניקוד.
 3. הבקשה עולה לדיון במינהלת הרשות אשר במסגרתה מתקבלת החלטה האם לאשר את הבקשה כולה או חלקה או לחילופין לדחותה.

בתנאי הסף ומשקיע במכונות וציוד יקבל תווית מפעל מאושר?

דגשים לגבי אמות המידה והקריטריונים לניקוד בקשות במנהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה:

 1. מיקום גיאוגרפי (20%)
 2. עלות השכר הממוצע (עלות מעביד) (10%)
 3. סיווג סוציואקונומי (20%)
 4. יציבות פיננסית ויכולת מוכחת (10%)
 5. יחס תוספת העובדים לסכום ההשקעה (10%)
 6. הגדלת הפיריון (10%)
 7. חדשנות טכנולוגית (20%)

תקרת ההשקעה המוכרת והמזכה במענקים

 • חברות זעירות (שמחזורן השנתי עד 10 מיליון ₪ ומספר העובדים בהן עד 10) – עד 5 מיליון ₪
 • חברות קטנות (שמחזורן השנתי בין 10 ל- 75 מ' ₪ ומספר העובדים בהן עד 75) – עד 20 מ' ₪
 • חברות בינוניות (שמחזורן השנתי בין 75 ל- 200 מ' ₪ ומספר העובדים בהן עד 250) – עד 50 מ' ₪
 • חברות גדולות (שמחזורן השנתי מעל ל 200 מ' ₪ ו/או מספר העובדים בהן מעל 250) – עד 125מ' ₪*

     * עד 20% מתקציב מרכז ההשקעות מופנה לחברות אלו.

תקרת ההשקעה המוכרת והמזכה במענקים של מפעלים מאושרים.

תשלום המענקים:

המענק ישולם יחד עם ביצוע ההשקעות (יש להגיש דוחות התקדמות) ואישורן על ידי מהנדס בשיעור של 65% מהיקף ההשקעות.

יתרת המענק בשיעור של 35% ישולמו לאחר סיום התוכנית, הגשת דוח ביצוע סופי ובכפוף לעמידה בתנאי וביעדי התוכנית שהוגשה ואושרה.

למה דווקא מענקי מדינה?

חברה מובילה בתחום הטבות, מענקים ותמריצי מדינה הניתנים לעסקים בענפי המשק השונים, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה מול משרד הכלכלה.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הטבות ומענקי מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי רואה חשבון בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המכסימלית עבור הלקוח.