תכנית עסקית

תוכנית עסקית מהווה כרטיס ביקור של העסק

ומציגה אותו באופן חיובי ואמין ומכתיבה קווים כללים וקווי פעולה עתידיים לעסק. תוכנית עסקית מקצועית מפחיתה את הסיכון ביוזמה עסקית ומשמשת גורמים בתוך החברה ומחוצה לה ומהווה מסמך חשוב בחיי העסק, הן בשלבי ההקמה והן בשלבי ההתרחבות והצמיחה.

תוכנית ראויה דורשת חשיבה יסודית, תכנון, מחקר וניתוח מעמיק של פעולות החברה וכתיבה ברמה גבוהה. לנו, בחברת "מענקי מדינה" ניסיון עשיר ומגוון בגיבוש תוכניות עסקיות, המאפשר לנו לבנות עבורך את התוכנית העסקית המתאימה ביותר בהתאם לצרכיך.

על מנת להכין תוכנית נבצע עבורך את השלבים הבאים:

  • נקיים ישיבות עם בעלי המניות ורואי החשבון על מנת להגיע לתוכנית המיטבית.
  • ניתוח הדוחות הכספיים לשנים קודמות.
  • ניתוח מאזני בוחן לשנה השוטפת.
  • נקיים ישיבות עם ההנהלה בנוגע לצפי והגידול לעתיד בנוגע למחזורי הפעילות תוך ניתוח סבירותם והתאמתם לאופי הפעילות.
  • נשים דגש על היבטים אישיים ומשפטיים בהתנהלות החברה.
  • נבצע את תחשיבי התוכנית העיסקית בהתאם למתודולוגיות מקובלות תוך התייחסות גם לשווי הפעילות בהתאם לשיטות- היוון תזרימי מזומנים עתידיים (DCF) ושיטת מכפיל הרווח.
  • התוכנית תכלול ניתוחי רגישות אשר יתנו תמונה עסקית כוללת תוך התייחסות למספר תרחישים עסקיים.

למה דווקא מענקי מדינה?

חברה מובילה בתחום הטבות, מענקים ותמריצי מדינה הניתנים לעסקים בענפי המשק השונים, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה מול משרד הכלכלה.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הטבות ומענקי מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי רואה חשבון בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המכסימלית עבור הלקוח.