מענקים לתעשיה מסורתית

מענקים בסיוע הרשות לחדשנות לאומית (המדען הראשי) – לתעשייה מסורתית.

עידוד פעילות מו"פ בתעשייה המסורתית ע"י לשכת המדען הראשי – פטור מחובת תשלום תמלוגים

השנה, כמו בשנים קודמות, המדען הראשי הקצה כספים מיוחדים לעידוד המחקר והפיתוח בתעשייה המסורתית.

במידה ואתם משתייכים לתעשייה המסורתית וברצונכם לפתח טכנולוגיה או מוצר חדש, זה הזמן לפנות למדען הראשי ולבקש את השתתפותו.

אפשרויות סיוע למפעלים / חברות בתעשייה המסורתית כגון: כרייה וחציבה, מינרלים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית ומוצרי מתכת, מזון, משקאות, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר, דפוס, עץ ומוצריו, חקלאות.

קריטריונים לאישור המדען הראשי:

 • חדשנות טכנולוגית ויישומית.
 • תוכנית פיתוח מפורטת ומנומקת.
 • יכולת ארגונית, מקצועית ופיננסית של החברה.
 • פוטנציאל שוק ויכולת שיווקית של החברה.

קריטריונים לאישור המדען הראשי:

 1. החברה טרם נתמכה בעבר על ידי המדען הראשי.
 2. היקף הבקשה אינו עולה על 1 מיליון ₪.
 3. החברה פעילה בעיסוקה הנוכחי לפחות 5 שנים לפני הגשת הבקשה.

סכום המענק:

 • עד 50% מהוצאות המו"פ (מחקר ופיתוח).יש להשיב את המענק בעתיד בדרך של תשלום תמלוגים ממכירות המוצר שפותח. לחברות בתעשייה המסורתית יינתן מענק בשיעור של 50% מתקציב הפיתוח.
 • למפעל/מיזם הממוקם באזור פיתוח תינתן תוספת בשיעור של 10%.
 • למיזם בישוב קו עימות יכול המדען לאשר עד 75% מהפיתוח.

פעילות העידוד הניתנות ע"י המדען הראשי:

 1. הכרה בהוצאות המחקר והפיתוח שיאושרו ע"י המדען הראשי, כולל פיתוח של אב טיפוס.
 2. פיתוח תבניות שישולבו בקו הייצור של החברה בהיקף של עד 500,000 ₪ (ייצור בארץ אם ניתן).
 3. תוכר הוצאה בסכום של עד 250,000 ₪ לרכישת ידע (טכנולוגיה או קנין רוחני) .
 4. הוצאות שכר של עד 3 עובדים.
 5. הוצאות לקורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים בתחומי התוכן של התוכנית – עד 25,000 ₪.
 6. הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייעודיות (לא כולל עלויות ייצור המכונות).
 7. הוצאות עבור פעילות למסחור ושיווק תוצרי התוכנית לחו"ל (יעוץ שיווקי, סקרי שוק, הפקת חומר פרסומי והצגה בתערוכות) – עד 10% מהיקף התוכנית.
 8. הכרה בעלות שעות שימוש במכונות אשר השימוש בהן הכרחי לצורך המחקר (לא כולל עלות כ"א וחומרי גלם).

למה דווקא מענקי מדינה?

חברה מובילה בתחום הטבות, מענקים ותמריצי מדינה הניתנים לעסקים בענפי המשק השונים, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה מול משרד הכלכלה.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הטבות ומענקי מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי רואה חשבון בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המכסימלית עבור הלקוח.