קרן הלוואות לעסקים בינוניים

ההלוואות מיועדות לעסקים קטנים ובינוניים בין אם בהקמה או בצמיחה הזקוקים למקורות מימון הלוואות בערבות מדינה.

קרן הלוואות לעסקים בינוניים

מהות הקרן ותנאי סף
מיועדת לעסקים שהמחזור השנתי שלהם בין 25 מ' ש"ח ל- 100 מ' ש"ח (בשנה שקדמה לשנת הגשת הבקשה).

סכום ההלוואה
עסקים בעלי מחזור בין 25 ל-100 מ' ש"ח יקבלו עד 8% מהמחזור השנתי שהיה בשנה שקדמה לשנת הגשת הבקשה.

תקופת ההחזר וגובה הריבית
ההלוואה ניתנת ל-5 שנים ("גרייס" של עד שנה לתשלומי הקרן). הריבית נקבעת במו"מ בין הלווה לבנק.

בטחונות
ערבות מדינה בגובה 70% מסכום ההלוואה ו-25% בטחונות אחרים וערבות אישית.

הערות
ההלוואה ניתנת הן לצרכי הון חוזר והן לצרכי השקעה נוספת בעסק. ניתנת לחברות ציבוריות, לחברות בבעלות זרה ולקיבוצים.

מענקי מדינה בע"מ

חברה מובילה בתחום הטבות, מענקים ותמריצי מדינה הניתנים לעסקים בענפי המשק השונים, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה מול משרד הכלכלה.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הטבות ומענקי מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי רואה חשבון בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המכסימלית עבור הלקוח.