מסלולים נוספים

ההלוואות מיועדות לעסקים קטנים ובינוניים בין אם בהקמה או בצמיחה הזקוקים למקורות מימון הלוואות בערבות מדינה.

מסלולים נוספים:

1. מסלול הלוואות ייעודי להשקעות בתעשייה

  • ההלוואה מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי.
  • במסלול זה ההלוואה המקסימלית עד 90% מסכום ההשקעה או עד 15% ממחזור ההכנסות של העסק, הנמוך מביניהם.
 

2. מסלול הלוואות ייעודי ליצואנים

  • הגדרה של יצואן הינה יצוא בהיקף של 250 א' דולר לשנה שקדמה לבקשת ההלוואה.
  • במסלול זה ההלוואה המקסימלית עד 12% ממחזור המכירות לשנה שקדמה לבקשת הלוואה.

3. מסלול חקלאות

מדינת ישראל מעוניינת לעודד צמיחת עסקים בענף החקלאות אשר מבקשים להגדיל את הפעילות העסקית ולשם כך זקוקים למימון פערי אשראי, מימון , מלאי, מימון כוח אדם ומערך שיווק.

  • מיועד לחקלאים בתחום הצמחי
  • המחזור השנתי לא עבר את ה- 5 מיליון ₪ בשנה קודמת
  • החקלאי יידרש לביטחונות בשיעור של 10% בלבד, המדינה נותנת ערבות של 85%.

4. מסלול עמותות

מיועד לעמותות או מלכ"רים המספקים שירותים לממשלה בתחום החינוך, הרווחה והבריאות.
במסגרת מסלול זה לא ידרשו העמותות להעמיד ערבות אישית, בהתאם לכללי הקרן, אלא ידרשו להמחות את התקבולים מתוקף הסכם ההתקשרות עם המדינה, לבנק.

מענקי מדינה בע"מ 

חברה מובילה בתחום הטבות, מענקים ותמריצי מדינה הניתנים לעסקים בענפי המשק השונים, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה מול משרד הכלכלה.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הטבות ומענקי מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי רואה חשבון בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המכסימלית עבור הלקוחנשמח לעמוד לרשותך.