מענק לרכישת ציוד לקבלנים על בניה בשיטה מתועשת

מענק לעידוד קבלני ביצוע לבנייה רוויה של מבני מגורים

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה בשיתוף משרד הבינוי והשיכון פרסמו מסלול סיוע לקבלנים אשר במסגרתו במידה וחברתכם בונה בנייה מתועשת (בניינים בין 3 ל- 9 קומות) ואתם משקיעים בציוד כגון; תבניות, עגורנים וכו'.

תוכלו ליהנות ממענק של עד 500,000 ש"ח על השקעות בציוד. הציוד המוכר לצרכי קבלת המענק (כולל הדרכה עבור הפעלתו):

 1. רכישת תבניות מתועשות מודולריות
 2. עגורן צריח העומד בדרישות תקן ישראלי 12159
 3. מעלית בנייה העומדת בדרישות תקן ישראלי 12159
 4. פיגומים ממוכנים, פיגומים תלויים, פיגומים זקפיים.
 5. מכונות עזר ליישום חומרי גלם בטכנולוגיות בניה מתקדמות כגון: מכונות התזת טיח, סילו ומשאבת בטון.  

התנאים להגשה במסלול זה:

 1. תקופת הפרויקט הינה עד 24 חודשים.
 2. הקבלן המבצע הינו בעל ציון של 3 ומעלה בדירוג סיכון פיננסי.
 3. הקבלן בעל יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% מהתקציב המאושר.
 4. לקבלן הסכם בכתב עם קבלן ראשי או עם יזם בנייה לביצוע עבודות הבנייה בפרויקט והוא התחייב בכתב כי יבצע את עבודות הבנייה בשיטות תיעוש הבניה וברכיבי התיעוש כפי שמוגדרים בהוראה.
 5. לפרויקט העומד בבסיס ההסכם המתואר לעיל, בקשה להיתר או היתר או בקשה לשינויים בהיתר.
 6. הקבלן טרם החל בעבודות בניית השלד.

למה דווקא מענקי מדינה?

חברה מובילה בתחום הטבות, מענקים ותמריצי מדינה הניתנים לעסקים בענפי המשק השונים, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה מול משרד הכלכלה.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הטבות ומענקי מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי רואה חשבון בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המכסימלית עבור הלקוח.