מפעל מועדף מענקים והטבות מס למפעלי היי-טק

במסגרת חוק עידוד השקעות הון, ניתנות הטבות מס למספר סוגים של חברות ("מפעלים מועדפים").

מפעל מועדף ייהנה משיעורי מס מופחתים הן ברמת החברה (מס חברות) והן ברמת היחיד בעת משיכת דיבידנד.

על מנת להיחשב מפעל מועדף, יש לעמוד במספר תנאים מצטברים:

  1. מפעל תעשייתי יצרני – על החברה להיות בעלת מפעל תעשייתי יצרני, כלומר פעילות אשר מייצרת מוצר/ מוצרים מסוימים לרבות פיתוח של מוצרי תוכנה (בעיקר תוכנות מדף להבדיל משירותי תוכנה) אשר מתבצעת בעיקרה בישראל.
  2. יצוא לחו"ל – היקף היצוא מסך המכירות של המפעל בשנה צריך שיהיה 25% לפחות מהיקף המכירות השנתי של המפעל.

דוגמאות להכנסה הזכאית להטבות המס:

  1. הכנסה ממכירות מוצרי החברה בארץ ובחו"ל.
  2. הכנסה ממכירות מוצר שהוא רכיב בתוך מוצר אחר שמפעל יצרני אחר מייצא (יצוא עקיף).
  3. הכנסה ממתן זכות שימוש בתוכנה (עבור חברות תוכנה). במקרים מסוימים גם שירותי נלווים למכירת זכויות שימוש בתוכה זכאים להטבות המס, כדוגמת שירותי תמיכה טכנית/עדכוני תוכנה/תחזוקה וכו'- במידה והם הכרחיים למשתמש בתוכנה.
  4. מתן שירותי פיתוח תוכנה עבור חברה זרה- לאור ריבוי החברות הבינלאומיות הפועלות בישראל והעסקת חברות בנות ו/או ישראליות אשר מעניקות שירותי פיתוח עבור חברות אלו (כאשר ה IP הינו בבעלות החברה הזרה), ניתן ליהנות מהטבות המס במסגרת החוק גם עבור פעילות זו. במקרה זה יש לקבל גם את אישור רשות החדשנות לעניין ביצוע פעילות המוגדרת כמחקר ופיתוח.

שיעורי המס החלים על מפעל מועדף (החל משנת 2017):

  שיעור מס  רגיל הטבת מס באיזור עדיפות לאומית א' הטבת מס באיזור אחר
מס חברות 24% (מ 2018- 23%) 7.5% 16%
מס דיבידנד 30% 20% 20%
משנת 2017 נוסף מסלול הטבות נוסף אשר מרחיב את ההטבות לחברות בעלות "מפעל טכנולוגי מועדף".

למה דווקא מענקי מדינה?

חברה מובילה בתחום הטבות, מענקים ותמריצי מדינה הניתנים לעסקים בענפי המשק השונים, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה מול משרד הכלכלה.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הטבות ומענקי מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי רואה חשבון בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המכסימלית עבור הלקוח.