מפעל טכנולוגי מועדף – הטבות מס לחברות תוכנה והייטק

במסגרת התיקון לחוק עידוד השקעות הון החל משנת 2017, ניתנות הטבות מס לחברות בעלות "מפעל טכנולוגי מועדף".

חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף, תהנה משיעורי מס מופחתים על הכנסה טכנולוגית הן ברמת החברה (מס חברות), הן ברמת היחיד בעת משיכת דיבידנד והן במשיכת דיבידנד על ידי חברה זרה המחזיקה בחברה.

על מנת להיחשב מפעל טכנולוגי מועדף, יש לעמוד במספר תנאים מצטברים:

1א. הוצאות המו"פ (מחקר ופיתוח) – היו בשיעור של לפחות 7% בממוצע של 3 שנים מממוצע הכנסות המפעל (ב-3 השנים שקדמו לשנת המס) או שהוצאות המו"פ עלו על 75 מיליון ₪ בשנה.

ב. התקיימות אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 • מועסקים במו"פ – לפחות 20% מעובדי החברה מועסקים במו"פ ושכרם נרשם כך בדוחות הכספיים. או שהיא מעסיקה לפחות 200 עובדי מו"פ כאמור.
 • קרן הון סיכון השקיעה בחברה 8 מיליון ₪ לפחות והחברה לא שינתה תחום פעילות לאחר ההשקעה.
 • הכנסותיה של החברה בשלוש השנים שקדמו לשנת בהמס עלו ב 25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס הקודמת ובלבד שמחזור הכסנסותיה בכל שנה היה לפחות 10 מיליון ₪.
 • מספר עובדי החברה בשלוש השנים שקדמו לשנת המס עלו ב 25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס הקודמת ובלבד שהחברה העסיקה בכל שנה לפחות 50 עובדים.

או

 1. רשות החדשנות אישרה כי המפעל מקדם חדשנות ו/או מייצר בטכנולוגיות מתקדמות.

בנוסף יש לעמוד בשני תנאים אלו:

סך הכנסות הקבוצה עימה נמנית החברה היה נמוך מ- 10 מיליארד ₪.
המפעל מבצע יצוא של לפחות 25% מהיקף מכירותיו בכל שנה ("מפעל בר תחרות")

הטבות המס

ההטבות תינתנה על "הכנסה טכנולוגית", הנובעת מ"נכס לא מוחשי מוטב":

נכס לא מוחשי מוטב:

 1. זכות לפי חוק הפטנטים.
 2. תוכנת מחשב המוגנת לפי חוק זכויות יוצרים.
 3. זכות של מטפחי זני צמחים (לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, 1973).
 4. ידע שפותח בישראל בידי המפעל הטכנולוגי אשר אושר על ידי רשות החדשנות (ובאנרגיה מתחדשת -אושר על ידי המדען הראשי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים). בתנאי שסך הכנסות המפעל בשנת המס לא עלו על 32 מיליון ₪ ואם החברה הינה חלק מקבוצת חברות- מחזור העסקאות של הקבוצה לא עלו על 211 מיליון ₪.

הכנסה טכנולוגית (הזכאית להטבות המס):

 1. הכנסה ממתן זכות שימוש בנכס הלא מוחשי המוטב.
 2. הכנסה משירות המבוסס על תוכנה.
 3. הכנסה ממוצר אשר בייצורו עשה המפעל שימוש בנכס הלא מוחשי המוטב.
 4. הכנסה ממוצר נלווה או תומך לתוכנת מחשב או למוצר (תחת תנאים נוספים).
 5. הכנסה משירות נלווה למתן זכות שימוש בתוכנה/שירות מבוסס תוכנה.
 6. הכנסה ממכירות שירותי מחקר ופיתוח שאינה עולה על 15% מהכנסות המפעל.

שיעורי המס החלים על הכנסה טכנולוגית (של מפעל טכנולוגי מועדף) :

  שיעור מס  רגיל הטבת מס באיזור עדיפות לאומית א' הטבת מס באיזור אחר
מס חברות 24% (מ 2018- 23%) 7.5% 12%
מס דיבידנד 30% 20% 20%
מס דיבידנד לתושב חוץ 25% 4% 4%

למה דווקא מענקי מדינה?

חברה מובילה בתחום הטבות, מענקים ותמריצי מדינה הניתנים לעסקים בענפי המשק השונים, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה מול משרד הכלכלה.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הטבות ומענקי מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי רואה חשבון בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המקסימלית עבור הלקוח.