מענק כסף חכם לחברות היי טק ליצוא לשווקים חדשים

תוכנית תמיכה הניתנת למפעלים ועסקים המבקשים לפתח שווקים בחו"ל, התוכנית מיועדת לפעילות באחד מ- 3 מישורים:

 1. פיתוח שווקים במדינות נוספות בחו"ל בהן טרם פעלה החברה בעבר.
 2. החדרת מוצר חדש לשוק קיים בו פועלת החברה זה מכבר.
 3. שינוי מהותי בשיטת השיווק הקיימת במדינה בה החברה כבר פועלת ומשווקת את מוצריה.

היקף התמיכה עומד על 50% מהוצאות השיווק לאותה מדינה  ועד ל- 500,000 ש"ח או לסיוע של עד 1 מיליון ש"ח כאשר מדובר בשיווק למדינות סין / הודו / יפן זאת במסגרת הוראות מנכ"ל משרד הכלכלה.

התנאים הבסיסיים לקבלת הסיוע:

יצוא באחת מהשנתיים האחרונות בהיקף של 250,000 $ לפחות ומחזור מכירות של לא יותר מ- 200 מיליון שקל, לגבי חברות שמחזורן השנתי גבוה מ -10 מיליון ₪, תנאי היצוא באחת מהשנתיים הקודמת יהיה רק 100,000 $.

קידום השיווק בחו"ל – כסף חכם

משרד הכלכלה / מנהל סחר חוץ  יצאו בתוכנית רחבה  לעדוד השווק לחו"ל , במסגרתו ניתן יהיה לקבל תמיכה כספית משמעותית לחברות המעונינות לקדם את השיווק שלהם לחו"ל.

תנאי הסף להכלל בתוכנית זו:

 1. חברה ישראלית אשר יצאה בשנת 2015 ו/או 2016 יצוא ישיר של 250,000 דולר לפחות
  (ואם מחזור מכירותיה בשנים אלה היה מעל 10 מיליון ₪ אזי יצוא של לפחות 100,000
  דולר).
 2. חברה שמחזור מכירותיה לא עלה על 200 מיליון ₪ .
 3.  

מהות הבקשה, רק חברות שיעמדו ביעדים הנ"ל יוכלו לקבל סיוע :

 1. הבקשה תהיה לפתוח שוק במדינה אחת בלבד .
 2. הבקשה תהיה לפיתוח שוק במדינה בה לחברה אין עדיין מכירות ו/או מערכי שיווק.
  במידה ולחברה יש שיווק ומכירות במדינה מסוימת אך היא רוצה למכור במדינה זו מוצרים אחרים ושונים ממה שנמכר בעבר .
 3. במידה ולחברה יש כבר שיווק ומכירות למדינה מסוימת אך ברצונה לשנות מהותית את שיטות השיווק.

היקף הסיוע – השתתפות בהוצאות המוכרות:

 1. בשוק יעד – 50% מסך התוכנית המאושרת ולא יותר מ 500,000 ₪ (היקף התוכנית לא יעלה על 1 מיליון ₪).
 2. בשוקי יעד הודו/סין/יפן – 50% מהתוכנית המאושרת ולא יותר מ 1 מיליון ₪ (היקף התוכנית לא יעלה על 2 מיליון ₪ ).
 3. במקצה יעודי לאוכלוסיה הערבית 75% מסך התוכנית המאושרת ולא יותר מ 500,000 ₪ או מיליון ₪ לשוק יעד מועדף.
 4. התשלום הכספי ינתן עבור הפעילות שבוצעה בפועל בהתאם לדוחות הבצוע והחשבוניות שיוגשו.

ההוצאות המוכרות:

 1. שכירת משרדים ומרכזי הפצה בחו"ל.
 2. שכר למנהל השיווק בחו"ל.
 3. חקר שוק ואיסוף מידע עסקי על שוק היעד.
 4. הכשרה מקצועית בשוק היעד.
 5. פרסום ושווק בחו"ל ( קטלוגים ,עיצוב האריזה, פרסום בעיתונות ,הכנת סרטי פרסום, הצגת דוגמאות , הקמת אתר אינטרנט, הקמת מערך שווק וכל הוצאה אחרת הקשורה ישירות לקדום השיווק ) .
 6. השתתפות בתערוכות ,בירידים, בסדנאות וכנסים מקצועיים במדינת היעד.
 7. הדגמות , הצגת דוגמאות .
 8. הוצאות תקינה , יעוץ משפטי , ביטוח סיכוני סחר חוץ.

תמלוגים:

חברה שהיקף היצוא שלה לשוק היעד יגדל בשיעור של 50% לעומת שנת הבסיס או ב- 250,000
דולר (הנמוך מבינהם) תשלם תמלוגים במשך 5 שנים או עד להחזר סכום הסיוע שניתן לחברה
צמוד למדד , כאשר שעור התמלוגים הינו 3%  מהמחזור הנוסף לשוק היעד. במידה והחברה לא תגיע ליעד זה, היא תהיה פטורה מלהחזיר את מה שקיבלה.

אמות המידה שנבחנות והנקוד המקסימלי לכל אחד הוא כדלקמן:

1. התאמה לשוק היעד – 25 נקודות.
2. מוכנות ,ניסיון ומחויבות  – 15 נקודות.
3. תרומה למשק – 15 נקודות.
4. איתנות פיננסית – 10 נקודות.
5. מחזור המכירות – 25 נקודות
6. התרשמות כללית – 10 נקודות.

יש להגיע לציון מינימלי של 60 נקודות על מנת לעבור את תנאי הסף של אמות המידה. יחד עם זאת במידה והציון יהיה מעל ל- 60, אין הבטחה כי ינתן אישור לבקשה, הכל תלוי במספר הניגשים ובהיקף התקציבי שיהיה באותו מועד.

למה דווקא מענקי מדינה?

חברה מובילה בתחום הטבות, מענקים ותמריצי מדינה הניתנים לעסקים בענפי המשק השונים, בעלת ניסיון של שנים רבות בעבודה מול משרד הכלכלה.

לקוחותינו נהנים מטיפול מקצועי מקיף ברמה הגבוהה ביותר לקבלת הטבות ומענקי מדינה, טיפול המשולב עם ייעוץ וליווי רואה חשבון בתחומי המיסוי, החשבונאות והייעוץ הכלכלי באופן המביא ליצירת התשואה המקסימלית עבור הלקוח.